LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh năm 2019 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019)

02/07/2019 15:48 CH

Xem cỡ chữ Email Print


Số TT
Người được phân công
Ngày tiếp công dân
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Đoàn ĐBQH tỉnh
1
Ông Nguyễn Văn Tâm
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Đinh Thị Bình
10/01/2019
2
Ông Dương Hoàng Hương
 
Ông Cao Đình Thưởng
11/02/2019
3
Ông Vi Trọng Lễ
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
11/3/2019
4
Ông Nguyễn Văn Tâm
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Nguyễn Hồng Thái
10/4/2019
5
Ông Dương Hoàng Hương
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
10/5/2019
6
Ông Vi Trọng Lễ
Chủ tịch UBND tỉnh
 
10/6/2019
7
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Bùi Minh Châu
10/7/2019
8
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
12/8/2019
9
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Nguyễn Thúy Anh
10/9/2019
10
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
10/10/2019
11
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
 
11/11/2019
12
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
10/12/2019
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)