Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

17:18 22/07/2016

Phuthoportal - Dám nghĩ dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tìm ra hướng phát triển kinh tế mới là cách phát triển kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Vân - Hội viên phụ nữ khu 2, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thuỷ.

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH