Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

14:28 23/06/2016

PhuthoPortal - Những năm gần đây, người dân xã Quang Húc (huyện Tam Nông) đã tận dụng mặt nước sông Bứa để đánh bắt, nuôi trồng và khai thác thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình nuôi cá lồng của anh Nguyễn Minh Đăng ở khu 4 là một điển hình.

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH