Chủ quyền biển đảo

Các tác phẩm thơ về biển đảo của nghệ sĩ tỉnh Phú Thọ

Cột mốc chủ quyền

19/04/2019 10:35:00 SA

Gửi người chiến sĩ đảo xa

19/04/2019 10:34:00 SA

Biển đêm

19/04/2019 10:33:00 SA

Buổi chào cờ đặc biệt

19/04/2019 10:29:00 SA

Gạc Ma

19/04/2019 10:27:00 SA