Chủ quyền biển đảo

Văn bản tỉnh

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2018

02/03/2018 16:18:00 CH
PhuthoPortal - Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 02/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2018.

Kế hoạch tuyên truyền Biển, Đảo năm 2017

23/01/2017 13:54:00 CH
PhuthoPortal - Kế hoạch số 04/KH-STTTT ngày 23/01/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Biển, Đảo năm 2017.

Kế hoạch tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016

26/02/2016 13:49:00 CH
PhuthoPortal - Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 26/02/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ về việc tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016.

Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Phú Thọ

19/08/2014 00:43:50 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3409/UBND -VX4 về việc duyệt Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu  “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Phú Thọ.

Hưởng ứng Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”

01/07/2014 09:41:49 SA
PhuthoPortal - Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2629/UBND-VX4 về việc hưởng ứng Chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương".

Kế hoạch số 3157/KH-UBND

20/08/2013 03:05:33 SA