Chủ quyền biển đảo

Văn bản

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2018

02/03/2018 16:18:00 CH
PhuthoPortal - Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 02/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2018.

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo

26/01/2018 14:40:00 CH
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch tuyên truyền Biển, Đảo năm 2017

23/01/2017 13:54:00 CH
PhuthoPortal - Kế hoạch số 04/KH-STTTT ngày 23/01/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Biển, Đảo năm 2017.

Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

30/06/2016 08:16:15 SA
PhuthoPortal – Ngày 24/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã Ban hành Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016

26/02/2016 13:49:00 CH
PhuthoPortal - Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 26/02/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ về việc tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016.

Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Phú Thọ

19/08/2014 00:43:50 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3409/UBND -VX4 về việc duyệt Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu  “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Phú Thọ.