Xây dựng nông thôn mới

Báo cáo

Báo cáo Kết quả thực hiện “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng” năm 2018

30/12/2018 10:32:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 246/BC-UBND về việc Báo cáo Kết quả thực hiện “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng” năm 2018.

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018

29/12/2018 10:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 247/BC-UBND về Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2017

22/08/2017 01:14:27 SA
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2017