Xây dựng nông thôn mới

Hệ thống văn bản

Kế hoạch thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

08/10/2019 08:01:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4519/KH-UBND về việc thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Nông thông mới giai đoạn 2010-202

30/08/2019 07:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3839/UBND-KTN về việc giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Nông thông mới giai đọan 2010 - 2020.

Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới

03/06/2019 14:50:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2332/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

28/03/2019 09:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/2/2019, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh ban hành văn bản số 02/QĐ-VPĐP về việc Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.