Links Manager

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và điều hành lễ dâng hương sáng 10/3 năm Đinh Dậu tại Đền Hùng

PhuthoPortal - Trân trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu tại Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017


Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu - 2017

Trân trọng giới thiệu Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu - 2017.


Thông cáo báo chí về hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017; nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phục vụ giỗ Tổ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tác nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017.


Thông cáo báo chí giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Ban Tổ chức vừa ban hành thông cáo báo chí giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.


Chương trình tổng thể hoạt động Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017


Thông cáo báo chí của Ban tổ chức “Hội Sách Đất Tổ năm 2017”


Kịch bản chi tiết Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì năm Đinh Dậu 2017

PhuthoPortal - Vừa qua, Ban tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì năm Đinh Dậu 2017 đã ban hành Kịch bản chi tiết Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì năm Đinh Dậu 2017.


Quy định tạm thời quản lý thiết bị điều khiển từ xa, máy bay không người lái

PhuthoPortal - Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017 ban hành quy định tạm thời về quản lý thiết bị điều khiển từ xa, máy bay không người lái (Drone, Flycam) trong thời gian diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017.


Hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1031/UBND-KGVX về việc hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017.


Giao Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin và đón tiếp các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số: 1001 /UBND-KGVX về giao Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin và đón tiếp các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017


Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 năm Đinh Dậu (tức ngày 6/4/2017)

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2017, Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017 xây dựng Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 năm Đinh Dậu (tức ngày 6/4/2017). Cụ thể như sau:


Kịch bản tổ chức Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân ngày 6/3 năm Đinh Dậu (tức ngày 2/4/2017)

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2017, Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017 xây dựng Kịch bản tổ chức Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân ngày 6/3 năm Đinh Dậu (tức ngày 2/4/2017). Cụ thể như sau:  


Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 năm Đinh Dậu (tức ngày 2/4/2017)

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2017, Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu – 2017 xây dựng Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 năm Đinh Dậu (tức ngày 2/4/2017). Cụ thể như sau: 


Đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017

PhuthoPortal - Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 986/UBND-KGVX đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu – 2017.


Hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân

PhuthoPortal - Ngày 20/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 982 /UBND-VXKG về việc hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân.