Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
 
Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ”

PhuthoPortal - Thực hiện văn bản số 5380/UBND-KTN ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh, Ban Biên tập Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ ” để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm:

 

- Toàn văn dự thảo điểu chỉnh quy hoạch đất

 

- Bản đồ điều chỉnh quy sử dụng đất đến năm 2020

 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

Liên hệ Liên hệ

Liên hệ
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Chọn file:
Nội dung:
Tắt Telex
captcha
Nhập mã Captcha