Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

08:14 29/09/2016

PhuthoPortal - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2000. Trải qua 15 năm thực hiện phong trào, trên khắp các địa bàn trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới,...

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH