Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

08:16 08/12/2016

PhuthoPortal - Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao trong đó nhiều tấm gương hội viên nông dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Điển hình trong số đó là hội viên Hà Văn Đanh, dân tộc...

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH