Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

08:33 13/02/2016

PhuthoPortal - Được sự giới thiệu của Hội Nông dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, chúng tôi tìm đến mô hình phát triển kinh tế trang trại của ông Vũ Văn Luyện - khu 11, xã Tiên Kiên – đây là một gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế gia đình nhờ biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật...

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH