TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

15:15 23/10/2014

PhuthoPortal - Hiện nay, ở khu vực miền núi tỉnh ta, nhiều già làng, trưởng bản giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, đóng góp một phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự ở các bản làng. Một trong những già...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm Tìm kiếm