Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

08:05 30/01/2015

PhuthoPortal - Trong những điển hình phát triển kinh tế của hội viên Hội Nông dân xã Minh Hoà, huyện Yên Lập, cán bộ hội viên ở đây vẫn thường nhắc đến anh Lê Văn Nghiệp ở khu 7, một nông dân làm kinh tế giỏi nhiều năm qua có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm Tìm kiếm