Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

11:25 27/08/2015

PhuthoPortal - Lật giở từng trang dữ liệu số theo những nội dung khác nhau được ông mày mò nghiên cứu từ nhiều năm nay để quản lý các hoạt động trong khu mới thấy hết sự chịu khó, sáng tạo, trách nhiệm với công việc của trưởng khu Tống Văn Vịnh. Không chỉ là những con số thống kê vô tri vô giác mà...

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH