Hội đồng nhân dân tỉnh

Menu Quản Trị Nội Dung tạm thời không có.
Links Manager

Thanh Thủy, Tân Sơn tổ chức họp HĐND huyện

PhuthoPortal - Huyện Thanh Thủy và huyện Tân Sơn vừa tổ chức kỳ họp HĐND huyện nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.


Giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal - Ngày 21/5/2015, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự đoàn giám sát có các đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.


Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 tại huyện Tân Sơn

PhuthoPortal - Ngày18/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 -2020, định hướng đến năm 2030 tại huyện Tân Sơn. 


Nhìn lại một năm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

PhuthoPortal - Năm 2014 là năm tiếp tục đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, sâu rộng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri và vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo luật định.


Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 09 - 11/12/2014

PhuthoPortal - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/12/2014 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH