Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Links Manager

Hội viên nông dân Vũ Đình Hanh làm theo lời Bác dạy

(20/09/2017)

PhuthoPortal - Anh Nguyễn Đình Hanh sinh năm 1956 tại xã Phương Viên, một xã còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Hạ Hòa nhập ngũ năm 1975. Sau 14 năm rèn luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc, Vũ Đình Hanh trở về quê hương tiếp tục công tác, lao động sản xuất tại địa phương. Là Hội viên nông dân xã Phương Viên, thấm nhuần lời dạy của Bác “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, anh vừa tham gia công tác qua nhiều cương vị khác nhau tại địa phương, vừa tham gia sản xuất, kinh doanh, với sự cần cù, sáng tạo trong tìm tòi, nghiên cứu, anh đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình, trở thành tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi để nhiều người học tập làm theo.


Hội viên nông dân Vũ Đình Hanh làm theo lời Bác dạy

PhuthoPortal - Anh Nguyễn Đình Hanh sinh năm 1956 tại xã Phương Viên, một xã còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Hạ Hòa nhập ngũ năm 1975. Sau 14 năm rèn luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc, Vũ Đình Hanh trở về quê hương tiếp tục công tác, lao động sản xuất tại địa phương. Là Hội viên nông dân xã Phương Viên, thấm nhuần lời dạy của Bác “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, anh vừa tham gia công tác qua nhiều cương vị khác nhau tại địa phương, vừa tham gia sản xuất, kinh doanh, với sự cần cù, sáng tạo trong tìm tòi, nghiên cứu, anh đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình, trở thành tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi để nhiều người học tập làm theo.


Giải thưởng nhiếp ảnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa thông báo về cuộc tuyển chọn ảnh đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Chu Hóa: 70 năm in dấu chân Người

PhuthoPortal - 70 năm đã qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại mảnh đất Chu Hóa (thành phố Việt Trì) trong hành trình lên Thủ đô kháng chiến, cho đến nay người dân nơi đây vẫn một lòng hướng về vị lãnh tụ kính yêu bằng tất cả tình cảm sâu sắc và thiêng liêng. Vững niềm tin theo Đảng, theo Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chu Hóa luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

PhuthoPortal - Ngày 7/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đi có các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…


Tin đã đưa ngày Tới