Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin hoạt động
 
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

PhuthoPortal - Ngày 7/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đi có các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…


Đồng chí Thượng tướng Lương Cường phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Bí thư một số huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập đoàn kiểm tra; Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, mốc thời gian được tiến hành kiểm tra từ tháng 11/2016 đến nay; thời gian kiểm tra dự kiến là 15 ngày làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan. Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn kiểm tra về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt và học tập việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể gắn với các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2016 được thực hiện hiệu quả, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được chỉ đạo quyết liệt với sự vào cuộc tích cực và bằng nhiều hình thức phong phú của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu tại buổi làm việc

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4; 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên theo Kế hoạch số 04-KH/TW; 5 nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và 6 nội dung Hướng dẫn số 03-HD/TW. Tiến hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện một số các quy định; sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp cấp huyện, tổ chức công đoàn khối và công đoàn cấp huyện phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo sắp xếp kiện toàn cán bộ tại các khu dân cư; tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện… Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh bước đầu đã góp phần tích cực trong việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm; chỉ rõ những nguyên nhân cũng như các biện pháp khắc phục và đề xuất với Trung ương những nội dung cần điều chỉnh, thống nhất. Đoàn kiểm tra cũng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sâu sắc để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả trong thời gian tới.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tinh thần nghiêm túc của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chuẩn bị các điều kiện, nội dung báo cáo theo kế hoạch của đoàn kiểm tra. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo được đầy đủ, phản ánh đúng các nội dung theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung đánh giá đúng, chính xác việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 ở các đảng bộ trực thuộc, nhất là trong công tác lãnh, chỉ đạo, nhận thức của cán bộ, đảng viên, kết quả triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ phải làm ngay, công tác tự phê bình và phê bình, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với người dân…; nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở từng chi, đảng bộ. Từ đó, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời uốn nắn, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất.

 

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, các nội dung của cuộc kiểm tra; đúng quy định và quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc khẳng định hoạt động kiểm tra lần này là dịp để các cấp ủy Đảng trong tỉnh nhìn nhận thực chất kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ưng 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ đó rút ra được kinh nghiệm bước đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đề ra; tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn công tác nắm bắt được đầy đủ nội dung, thông tin, tài liệu để kết quả kiểm tra được chặt chẽ, đầy đủ.

 

Lệ Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm