Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin hoạt động
 
Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 là việc làm thường xuyên, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII

Ngày 15-6, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc chủ trì hội nghị nghe các đơn vị được tỉnh chỉ đạo làm điểm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” báo cáo kết quả triển khai.


Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Phù Tiêu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hoàng Việt Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đỗ Văn Hoành - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy…

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc chủ trì hội nghị

 

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 5 đơn vị: Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Y tế và các huyện Tam Nông, Hạ Hòa làm điểm chỉ đạo. Theo báo cáo của các đơn vị này, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ được tiến hành nghiêm túc; lựa chọn chủ đề, xác định các khâu đột phá với đặc thù của ngành và địa phương. Điển hình như Công an tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Sở Giáo dục & Đào tạo gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, Sở Y tế thực hiện chủ đề “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng hình ảnh “Thầy thuốc như mẹ hiền”... Đối với các địa phương, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những việc làm, những chủ đề cụ thể, gắn với các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc yêu cầu: Cùng với 5 đơn vị, địa phương được tỉnh chỉ đạo làm điểm, các cơ quan, đơn vị cùng các địa phương trong tỉnh phải triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05; phải đưa học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 thành việc làm thường xuyên, liên tục và rộng khắp, gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, khóa XII, bám sát chủ đề của năm nay là xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức, phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Đơn vị nào được chọn làm điểm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải gương mẫu thực hiện trước; không nên đặt ra các bước triển khai mà phải triển khai theo lộ trình với những việc làm cụ thể và đánh giá, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải gắn với Chỉ thị 05 và ngược lại thì mới hiệu quả, tăng hiệu lực. Tất cả cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước để tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng chí  yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ sung thêm tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TƯ 4 vào đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm, tổ chức, cá nhân nhân nào thực hiện thiếu nghiêm túc thì sẽ trừ điểm và kiểm điểm trách nhiệm. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách các ngành, các đơn vị, địa bàn tiếp tục tăng cường bám nắm cơ sở, kiểm tra đánh giá, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TƯ4 khóa XII.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về nội dung, phương pháp, cách thức triển khai với từng đơn vị và địa phương được tỉnh chọn làm điểm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Nguồn: Báo Phú Thọ Điện tử


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm