Giới thiệu
 
Giới thiệu Cục Thuế tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.489

Fax: 0210.3846.778

1. Cục trưởng: Nguyễn Đức Hồng

ĐT cơ quan: 0210. 3846806

ĐT di động: 0913. 282779

2. Phó Cục trưởng: Hoàng Văn Đài

ĐT cơ quan: 0210. 3848494

ĐT di động: 0913. 557438

3. Phó Cục trưởng: Nguyễn Đình Sơn

ĐT cơ quan: 0210. 3851614

ĐT di động: 0913. 387736

4. Phó Cục trưởng: Phạm Bá Vinh

ĐT cơ quan: 0210.3898.088

ĐT di động: 0912.338.757

6. Trưởng phòng HCQTTVAC: Hạ Văn Điền

ĐT cơ quan: 0210. 3810.320

ĐT di động: 0913.389.835

7. Phòng hành chính QTTVAC.

ĐT cơ quan: 0120. 3810320

8. Phòng TCCB.

ĐT cơ quan: 0210. 3841325

9. Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán.

ĐT cơ quan: 0210. 3843545

10. Phòng Kê khai và Kế toán thuế.

ĐT cơ quan: 0210. 3853279

11. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế.

ĐT cơ quan: 0210. 3840476

12. Phòng Thanh tra thuế.

ĐT cơ quan: 0210. 3849426

13. Phòng Kiểm tra nội bộ.

ĐT cơ quan: 0210. 3840544

14. Phòng Kiểm tra thuế số 1.

ĐT cơ quan: 0210. 3848498

15. Phòng Kiểm tra thuế số 2.

ĐT cơ quan: 0210. 3841527

16. Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ các NNT

ĐT cơ quan: 0210. 3812601

17. Phòng Thu nhập cá nhân.

ĐT cơ quan: 0210. 3844408

18. Phòng Tin học.

ĐT cơ quan: 0210. 3583280

19. Bộ phận một cửa.

ĐT cơ quan: 0210. 3840176


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm