Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

07:40 09/01/2017

PhuthoPortal - Là một cán bộ tận tụy với công việc của UBND huyện, sau khi nghỉ hưu, ông Trần Huy Nho, khu 1, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh lại tiếp tục nỗ lực trên mặt trận kinh tế. Ông là người trồng bưởi diễn đầu tiên trên đất cọ và đất sắn Gia Thanh.

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH