Các văn bản

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ

08/03/2018 09:57 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 6/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 758/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)