Các văn bản

Quyết định số 457/QĐ-SYT về việc phân công nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các đơn vị y tế tỉnh Phú Thọ

29/06/2017 01:57 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 24/4/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 457/QĐ-SYT về việc phân công nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các đơn vị y tế tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)