Văn bản giai đoạn

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020

08/08/2018 16:05 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3251/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)