Kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2017

03/01/2018 10:29 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2017.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)