Kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2016

13/06/2017 08:21 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3225/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2016.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)