Văn bản giai đoạn

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

13/06/2017 01:34 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2390/KH-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)