Văn bản giai đoạn

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

13/06/2017 01:27 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal – Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)