Văn bản giai đoạn

Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

12/06/2017 07:29 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1177/UBND-TH về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)