Kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2013

06/06/2017 02:04 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2013, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành văn bản số 48/BC-BCĐCNTT báo cáokết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2013.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)