Văn bản giai đoạn

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

06/06/2017 02:04 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)