Tra cứu giá đất

Giai đoạn 2020 - 2024

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm giai đoạn (2020 - 2024)

15/01/2020 15:51 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm giai đoạn (2020 - 2024).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 10)