Văn bản

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

06/06/2018 14:22 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 23/1/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)