Văn bản

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

31/05/2018 09:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày11/8/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3392/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)