Văn bản

Luật Tiếp cận thông tin

31/05/2018 08:59 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã ban hành Luật Tiếp cận thông tin số 04/2016/QH13.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)