Văn bản

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

06/06/2018 14:22:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/1/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

31/05/2018 09:07:00 SA
Ngày11/8/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3392/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Luật Tiếp cận thông tin

31/05/2018 08:59:00 SA
Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã ban hành Luật Tiếp cận thông tin số 04/2016/QH13.