Banner chuyên trang Thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19

Tin tức

Tập trung hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

12/07/2019 19:02:00 CH
PhuthoPortal - Phát biểu tại hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 12/7, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có phương án kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh theo mục tiêu và lộ trình đã đề ra. 

Phù Ninh triển khai sắp xếp, sáp nhập khu dân cư

26/03/2019 11:15:00 SA
PhuthoPortal - Huyện Phù Ninh có 19 xã, thị trấn với tổng số 199 khu dân cư. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, huyện đang triển khai từng bước kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn. 

Sắp xếp, sáp nhập khu dân cư: Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở

08/02/2019 16:45:00 CH
PhuthoPortal - Xác định việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư (KDC) trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua tỉnh đã thực hiện rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các KDC không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, bước đầu góp phần mang lại kết quả tích cực. Quá trình triển khai chủ trương này tại cơ sở đã đưa đến một số bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

05/02/2019 16:47:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh uỷ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ và Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành công tác kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới.

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

30/12/2018 09:07:00 SA
PhuthoPortal - Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết 18-NQ/TW) đang được tỉnh Phú Thọ triển khai tích cực, bài bản và đồng bộ. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung trên.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: Từ chủ trương đến hành động

03/10/2018 09:05:00 SA
PhuthoPortal - Năm 2018 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết 19) của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đây là một chủ trương lớn, thiết thực của Đảng và Nhà nước và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Cùng với cả nước, Phú Thọ đã và đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 19 với quyết tâm cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.