Banner chuyên trang Thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19

Tin tức

Phù Ninh triển khai sắp xếp, sáp nhập khu dân cư

26/03/2019 11:15:00 SA
PhuthoPortal - Huyện Phù Ninh có 19 xã, thị trấn với tổng số 199 khu dân cư. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, huyện đang triển khai từng bước kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn. 

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

30/12/2018 09:07:00 SA
PhuthoPortal - Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết 18-NQ/TW) đang được tỉnh Phú Thọ triển khai tích cực, bài bản và đồng bộ. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung trên.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: Từ chủ trương đến hành động

03/10/2018 09:05:00 SA
PhuthoPortal - Năm 2018 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết 19) của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đây là một chủ trương lớn, thiết thực của Đảng và Nhà nước và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Cùng với cả nước, Phú Thọ đã và đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 19 với quyết tâm cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc Trường Đại học Hùng Vương

03/08/2018 22:20:00 CH
Ngày 3-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc trường Đại học Hùng Vương. 

Thông qua đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng

23/07/2018 19:45:00 CH
Ngày 23-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh báo cáo tình hình triển khai ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh; nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đoàn thể cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

03/07/2018 12:00:00 CH
PhuthoPortal - Sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, khẩn trương và quyết tâm bắt tay vào chỉ đạo triển khai thực hiện. BCH Đảng bộ tỉnh xác định rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách. Trong đó, việc sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.