Banner chuyên trang Thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19

Tin tức

Thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc Trường Đại học Hùng Vương

03/08/2018 22:20:00 CH
Ngày 3-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc trường Đại học Hùng Vương. 

Thông qua đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng

23/07/2018 19:45:00 CH
Ngày 23-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh báo cáo tình hình triển khai ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh; nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đoàn thể cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

03/07/2018 12:00:00 CH
PhuthoPortal - Sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, khẩn trương và quyết tâm bắt tay vào chỉ đạo triển khai thực hiện. BCH Đảng bộ tỉnh xác định rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách. Trong đó, việc sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII

16/06/2018 18:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/6, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Kết quả bước đầu trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

02/06/2018 19:33:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện chủ trương của trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động rà soát, từng bước sắp xếp bộ máy tổ chức, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp theo hướng đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới.

Sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập: Hướng đến tinh gọn, hiệu quả

29/04/2018 10:00:00 SA
PhuthoPortal - Giảm số lượng đầu mối, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và tăng hiệu quả hoạt động - Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chủ trương trên, Phú Thọ đã và đang có nhiều việc làm cụ thể với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc để đạt được kết quả cao nhất nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định và theo lộ trình hợp lý.