Tin tức

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đoàn thể cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

03/07/2018 12:00 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, khẩn trương và quyết tâm bắt tay vào chỉ đạo triển khai thực hiện. BCH Đảng bộ tỉnh xác định rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách. Trong đó, việc sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.


anh-bai.jpg
Cán bộ Trung tâm thanh thiếu nhi Hùng Vương hướng dẫn các em thanh thiếu nhi tại Lễ xuất quân Học kỳ quân đội năm 2018
Sắp xếp, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả
Tính đến tháng 3/2018, tổng số các đơn vị sự nghiệp thuộc các đoàn thể cấp tỉnh có 8 đơn vị, gồm: Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh); Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm (Hội Nông dân tỉnh); Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Phú Thọ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Hùng Vương, Nhà Thiếu nhi (Tỉnh đoàn Phú Thọ) và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn, Nhà Văn hóa lao động, Công ty TNHH MTV du lịch dịch vụ công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh). Tổng số lao động của các đơn vị này 56 người, trong đó 35 biên chế và 21 hợp đồng lao động. Các đơn vị sự nghiệp này đã giữ vai trò chính trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho các đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ phục vụ các phong trào của mỗi tổ chức đoàn thể.
Tuy nhiên, qua khảo sát và đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy, cơ cấu tổ chức bộ máy của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh chưa phù hợp, đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức chuyên môn còn nhiều bất cập. Chức năng, nhiệm vụ có đơn vị còn chồng chéo, chưa rõ ràng và hoạt động hiệu quả không cao, chất lượng hạn chế. Cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu thốn không đáp ứng được nhiệm vụ dạy nghề mà chủ yếu môi giới, giới thiệu việc làm. Đơn cử như Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Phú Thọ có sự chồng chéo trong hoạt động đào tạo nghề, việc tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí mở lớp hạn hẹp, hoạt động của các Trung tâm chưa có tính ổn định, bền vững và phát triển.
Đặc biệt, Công ty TNHH MTV du lịch dịch vụ công đoàn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh được thành lập năm 1993 hoạt động trong lĩnh vực theo dõi, quản lý việc cho thuê tài sản. Công ty không được giao biên chế, trong suốt quá trình hoạt động, công ty gặp khó khăn, nhiều năm liền trong tình trạng thua lỗ, các khoản nợ không trả được và ngày càng tăng lên. Do đó năm 2005, Liên đoàn Llao động tỉnh đã quyết định cho Công ty TNHH thương mại Hải Tuấn thuê toàn bộ tài sản của công ty. Số tiền cho thuê tài sản dùng để giải quyết chế độ cho người lao động khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp và trả một phần công nợ. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2016, công ty còn nợ trên 100 triệu đồng.
Xuất phát từ tình trạng trên, BTV Tỉnh ủy quyết định sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. BTV Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ra quyết định giải thể Công ty TNHH MTV công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và quyết định giải thể Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên (trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên) để giảm đầu mối, tăng hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Bên cạnh đó, để đảm bảo phương châm cả tỉnh chỉ có một cơ sở giáo dục dạy nghề theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, các trung tâm dạy nghề thuộc các đoàn thể cấp tỉnh sẽ không thực hiện chức năng dạy nghề. Theo đó, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh chuyển đổi thành Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ tỉnh; Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm chuyển đổi thành Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp. Các đơn vị sự nghiệp này sắp xếp theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện đổi tên cho phù hợp. Đồng thời sáp nhập Nhà thiếu nhi vào Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Hùng Vương và đổi tên thành Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương trực thuộc Tỉnh đoàn. Đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn là đơn vị do Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định thành lập, bởi vậy Tỉnh ủy đã có văn bản báo cáo, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam giải thể theo quy định. Đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhất trí và LĐLĐ tỉnh sẽ hoàn thiện thủ tục giải thể Trung tâm trong thời gian tới.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thực hiện Đề án sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của các đoàn thể cấp tỉnh, Tỉnh đoàn đã bố trí, sắp xếp đội ngũ biên chế của Trung tâm thanh thiếu nhi Hùng Vương theo đúng tinh thần chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy đồng thời sắp xếp lại đội ngũ biên chế của cơ quan Tỉnh đoàn đảm bảo tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới trên tinh thần không sử dụng biên chế Đảng, đoàn thể để bố trí làm việc tại Trung tâm. Sau khi sáp nhập, cơ quan Tỉnh đoàn giảm được 2 đầu mối; giảm vị trí lãnh đạo từ 3 Giám đốc Trung tâm xuống còn 1; 5 Phó giám đốc xuống còn 2. Việc sáp nhập này hoàn toàn phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, góp phần giảm được đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi cho người lãnh đạo nắm bắt, quản lý bao quát toàn bộ công việc, từ đó đem lại hiệu quả trong quá trình làm việc.
Có mặt tại Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương vào dịp Trung tâm đang mở các lớp tuyển sinh Học kỳ quân đội cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, chúng tôi thấy không khí làm việc của các cán bộ cơ quan diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc, dường như việc sáp nhập Trung tâm không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các cán bộ, viên chức. Hiện tại, Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương có 3 phòng ban với 21 biên chế. Ngay sau khi sáp nhập, Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương triển khai các hoạt động chuyên môn bình thường và từng bước ổn định tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.
Có được điều này, theo đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thanh Tùng thì đối với công tác cán bộ, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan Tỉnh đoàn đã minh bạch, khách quan, công tâm và đúng quy định. Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan Tỉnh đoàn làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn cơ quan để cán bộ yên tâm làm việc, đặc biệt là với lãnh đạo các Trung tâm và phòng, ban của Trung tâm - những người trực tiếp liên quan khi sắp xếp, điều chỉnh.
Mặc dù, còn có những khó khăn trong thời gian đầu sáp nhập, song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cơ quan Tỉnh đoàn và sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, viên chức, thời gian tới, Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương xây dựng kế hoạch, chương trình dài hạn để đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó sắp xếp đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc, vị trí việc làm và nâng cao chất lượng hoạt động. 
Sau khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của các đoàn thể cấp tỉnh đã giảm được 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp, hiện còn 4 đơn vị hoạt động là: Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương (Tỉnh đoàn); Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ tỉnh (Hội LHPN tỉnh); Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp (Hội Nông dân tỉnh) và Nhà Văn hóa lao động (LĐLĐ tỉnh). Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, các đơn vị xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và bước đầu hoạt động đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Những kết quả bước đầu về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp cho thấy sự quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện và đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống.
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)