Đại hội thể dục thể thao

Văn bản

Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

06/09/2017 06:55:16 SA
Ngày 15/11/2016, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Kế hoạch số 62/KH-STTTT về Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017

06/09/2017 06:54:22 SA
PhuthoPortal – Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2075/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017.