Số liệu thống kê

Tháng 3

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

17/06/2016 00:59:03 SA
PhuthoPortal - Kết quả sản xuất vụ đông 2015-2016

Sản xuất công nghiệp

17/06/2016 00:49:48 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp quý I/2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ nhưng chưa đồng đều ở các ngành mà chỉ tập trung chủ yếu ở một số ngành có năng lực sản xuất mới đầu tư đi vào hoạt động trong thời gian gần đây. Các ngành sản xuất sản phẩm truyền thống cơ bản giữ ổn định do gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, mặt khác trong quý có Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ lễ kéo dài cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.

Các vấn đề xã hội

17/06/2016 00:47:46 SA
PhuthoPortal a)Tình hình đời sống dân cư

Vốn đầu tư thực hiện

17/06/2016 00:43:58 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2016 ước đạt 3.281,6 tỷ đồng, bằng 58,4% quý IV/2015 và tăng 15,3% so với quý cùng kỳ năm trước. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

17/06/2016 00:41:32 SA
Phuthoportal - Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá quý I/2016 ước đạt 237,4 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

17/06/2016 00:33:43 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội quý I/2016 ước đạt 5.178,2 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ.