Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong tháng chuẩn bị Lễ hội Đền Hùng, diễn ra Hội chợ Hùng Vương với nhiều gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Kinh tế Nhà nước đạt 42,7 ngàn USD, Kinh tế Tập thể đạt 40,5 ngàn USD; Kinh tế Tư nhân đạt 3892,8 ngàn USD, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7636,3 ngàn USD.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thuận lợi, thời tiết ấm, có mưa rải rác ở một số nơi, đã khắc phục được hạn, chỉ còn hạn ở một số diện tích chân ruộng cao.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994): Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 4/2007 ước thực hiện 650.3 tỷ đồng tăng 1,1% so với tháng 3/2007.

Tình hình vốn đầu tư xây dựng cơ bản

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4- 2007, Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 167.914 triệu đồng, giảm 1,46% so với tháng trước.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đôla Mỹ trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4/2007 tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh nhìn chung biến động không đáng kể. Chỉ số giá chung so tháng trước tăng 0,4%; trong đã thị trường thành thị tăng 0,47%, thị trường nông thôn tăng 0,37%.