Số liệu thống kê

Tháng 8

Thương mại, dịch vụ, giá cả

06/10/2016 07:08 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2016 xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.921,8 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước; trong đó: 


Ngành thương nghiệp ước đạt 1.687,8 tỷ đồng, chiếm 87,8% tổng mức, tăng 0,8%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 157,1 tỷ đồng và dịch vụ khác ước đạt 76,8 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 14.835,3 tỷ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ. Trong đó, thương nghiệp đạt 12.943,5 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng số và tăng 7,4 %; khách sạn, nhà hàng đạt 1.286,9 tỷ đồng, giảm 5,6%; dịch vụ khác đạt 604,9 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ.

b) Xuất, nhập khẩu hàng hoá Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2016 ước đạt 93,9 triệu USD, giảm 1,3% so tháng trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,7 triệu USD, chiếm 93,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và giảm 0,9%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 5,9 triệu USD, giảm 9,6%;... Thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ ước đạt 20 triệu USD, chiếm 21,3% tổng kim 4 ngạch; thị trường Hàn Quốc ước đạt 15,1 triệu USD, chiếm 16%; thị trường Trung Quốc ước đạt 8,2 triệu USD, chiếm 8,7%;… Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: Hàng dệt may ước đạt 38,8 triệu USD, chiếm 41,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 9,6%; Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 24,2 triệu USD, chiếm 25,8%, giảm 0,8%; Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 19,1 triệu USD, chiếm 20,4%, tăng 6,2%;... Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 8/2016 ước đạt 74,1 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư Nước ngoài đạt 66,3 triệu USD, chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 6,4%; kinh tế Tư nhân đạt 6,6 triệu USD, giảm 1,7%;... Thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 34,5 triệu USD, chiếm 46,5% tổng kim ngạch nhập khẩu; thị trường Trung Quốc ước đạt 11,8 triệu USD, chiếm 15,9%; thị trường Nhật Bản ước đạt 1,8 triệu USD, chiếm 2,4%;… Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu gồm: Vải các loại ước đạt 21,4 triệu USD, chiếm 28,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 32,6%; Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 19,8 triệu USD, chiếm 26,7%, tăng 1,2%; Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 11,9 triệu USD, chiếm 16,0%, tăng 13,6%, Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước đạt 10,2 triệu USD, chiếm 13,8%, giảm 3,8%;... Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 698,9 triệu USD, tăng 18,1% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 655,1 triệu USD, tăng 17,3%;... Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 566,7 triệu USD, tăng 6,3% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 456,1 triệu USD, tăng 4,9%;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)