Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Phú thọ trong tháng 01 năm 2007, có biến động tăng so tháng trước.


Sức mua tăng, do nhu cầu tiêu dùng về các mặt hàng thực phẩm cho việc cưới và nhu cầu mua sắm của một bộ phận nhân dân tăng. Chỉ số giá chung tăng so tháng trước là 1,61%, trong đó thị trường nông thôn tăng 1,57%, thị trường thành thị tăng 1,67%. Cụ thể:      

1. Nhóm hàng lương thực: 

Nhóm hàng lương thực có chỉ số giá chung so tháng trước tăng khá cao +7,04%; Trong đó: Thị trường nông thôn tăng 6,91%, thị trường thành thị tăng 7,28%. Cụ thể thóc tẻ tăng 9,03%, gạo tẻ ngon tăng 5,5%, gạo nếp tăng 4,08%. Hiện nay giá gạo tẻ thường bình quân trên địa bàn tỉnh 4.717 đồng/kg, tăng so tháng trước 466,1 đ/kg; giá thóc tẻ thường 3.406 đ/kg, tăng so tháng trước 460,6 đ/kg.

2. Nhóm hàng thực phẩm: 

Chỉ số chung tăng 2,4% so tháng trước. Tăng chủ yếu ở các nhóm hàng: Thịt gia cầm tươi sống tăng 7,13%; Trong đó: Thịt gà tăng 8,47%, thịt gia cầm khác tăng 4,66%. Nhóm hàng thịt gia súc tươi sống tăng 3,59%; trong đó giá thịt lợn bán trên thị trường tăng 3,77%. Giá các mặt hàng thực phẩm khác cũng tăng so tháng trước như: Nhóm hàng trứng các loại có chỉ số giá (+2,12%), dầu mỡ và chất béo khác (+6,97%)...

3. Nhóm hàng phi lương thực - thực phẩm:

Giá các mặt hàng phi lương thực - thực phẩm tương đối ổn định (+0,17%), tăng chủ yếu ở giá các loại dịch vụ như: Dịch vụ may mặc (+3,4%); dịch vụ sửa chữa nhà ở (+9,92%); dịch vụ nước sinh hoạt (+12%); Dịch vụ điện sinh hoạt (+1,91%)... Một số nhóm hàng giá giảm so tháng trước là: Thiết bị và đồ dùng gia đình (-0,43%); điều hoà nhiệt độ (-1,69%); Tủ lạnh (-3,57%); Nhóm hàng giường tủ, bàn ghế (-1,44%). Các nhóm hàng khác như phương tiện đi lại và bưu điện, giáo dục, giá tăng giảm không đáng kể.

4. Giá vàng:

Trong tháng giá vàng có giảm nhẹ. Chỉ số giảm 1,0% so tháng trước. Giá bán bình quân trong tháng là  1.219,25 ngàn đồng/chỉ. Giá vàng 99,99% ngày 15/1/2007 tại cửa hàng tư nhân thành phố Việt Trì là 1.206 ngàn đồng/ chỉ.

5. Giá Đô la Mỹ:

Giá Đô la Mỹ giảm 0,17% so tháng trước. So tháng 1/06 tăng 12,76%. Giá bán ra bình quân trong tháng 16.065 đ/USD, trong đó giá ngày 15/1/2007 là 16.060 đ/USD.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)