Số liệu thống kê

Năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

31/07/2019 13:50 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 142/BC-UBND về báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019  đến ngày 30/6/2019).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)