Số liệu thống kê

Năm 2019

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

09/07/2019 10:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 112/BC-UBND về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)