Số liệu thống kê

Năm 2019

Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019)

20/06/2019 09:39 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/6/2019 UBND tỉnh ban hành văn bản số 95/BC-UBND về báo cáo  sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)