Số liệu thống kê

Tháng 5

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

02/06/2017 08:16 SA

Xem cỡ chữ Email Print


1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tháng 5/2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc gieo trồng các loại cây hàng năm vụ xuân, tập trung chăm sóc cho cây trồng để chuẩn bị thu hoạch sản phẩm. Tổng diện tích lúa đã cấy của toàn tỉnh đạt 36.998 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,4% (-143,8 ha); ngô xuân gieo trồng đạt 5.805,7 ha, tăng 1,07%; khoai lang gieo trồng đạt 648,1 ha, tăng 5,26%; sắn gieo trồng đạt 7.667,7 ha, giảm 7,76%; rau xanh các loại gieo trồng đạt 4.436,5 ha, tăng 0,8%; lạc gieo trồng đạt 3.238 ha, giảm 1,9%;… Trong tháng, các địa phương bắt đầu bước vào thu hoạch một số loại cây trồng vụ chiêm xuân. Nhìn chung, tiến độ thu hoạch vụ chiêm xuân năm nay nhanh hơn so với cùng vụ năm trước, trong đó thu hoạch diện tích lúa sớm ước thực hiện đạt 16.483,3 ha; bằng 44,5% tổng diện tích lúa đã cấy; tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước…

Trong tháng, không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá thịt lợn hơi vẫn còn ở mức thấp, đầu ra từ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã bị thu hẹp, thị trường nội địa thì nguồn cung thịt đã vượt quá nhu cầu tiêu dùng, dẫn đến người chăn nuôi thu hẹp quy mô sản xuất, do đó tổng đàn lợn có xu hướng giảm. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 69,5 nghìn con (giảm 2,9% so với thời điểm 1/10/2016); tổng đàn bò ước đạt 121,3 nghìn con (giảm 0,2% so với thời điểm 1/10/2016); tổng đàn lợn ước đạt 871,8 nghìn con (giảm 9,8% so với thời điểm 1/10/2016); tổng đàn gà 9,9 triệu con (giảm 7,2% so với thời điểm 1/10/2016). Hoạt động sản xuất lâm nghiệp trong tháng được đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Tính đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã trồng được 7.365,8 ha rừng tập trung; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 197,7 nghìn m3 (riêng sản lượng tháng 5 ước đạt 38,9 nghìn m 3 ); sản lượng củi khai thác ước đạt 544,3 nghìn ste (riêng sản lượng tháng 5 ước đạt 109,9 nghìn ste);… Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh 2 xảy ra 13 vụ phá rừng, diện tích rừng bị phá 0,7 ha; không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Hiện nay, các cơ sở nuôi trồng thủy sản đang tập trung nạo vét và vệ sinh ao, hồ, đầm để chuẩn bị nuôi thả cá, nuôi gối vụ. Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 7,5 nghìn ha. Sản lượng thuỷ sản 5 tháng đầu năm ước đạt 13,3 nghìn tấn (riêng tháng 5/2017 ước đạt khoảng 2,5 nghìn tấn)…

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh ước tăng 1,20% so với tháng trước và tăng 2,41% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp trong tháng có tăng nhưng mở mức thấp, nguyên nhân chính là do một số ngành tiêu thụ sản phẩm tháng 4 giảm nên sản lượng tồn kho tăng đã ảnh hưởng đến sản xuất của tháng. Trong đó: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng sản xuất giảm 5,80% so với tháng trước nhưng tăng 27,25% so với tháng cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,71% so với tháng trước và tăng 0,54% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong số 14 nhóm ngành của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 2/14 ngành sản xuất giảm so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ, bao gồm: Dệt (giảm 1,84% và giảm 20,98%); Sản xuất thiết bị điện (giảm 7,14% và giảm 7,14%);… Ngoài ra một số ngành sản xuất khác giảm so với tháng trước hoặc giảm so với tháng cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 4,04% so với tháng trước và tăng 5,45% so với tháng cùng kỳ; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 3,63% với tháng trước và tăng 0,93% so với tháng cùng kỳ; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 1,00% so với tháng trước và tăng 8,62% so với tháng cùng kỳ; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 1,50% so với tháng trước và giảm 7,69% so với tháng cùng kỳ; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 5,25% so với tháng trước và giảm 9,05% so với tháng cùng kỳ; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 8,02% so với tháng trước và giảm 14,52% so với tháng cùng kỳ; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 16,81% so với tháng trước và giảm 5,77% so với tháng cùng kỳ;… Các ngành còn lại sản xuất tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ, bao gồm: Sản xuất trang phục (tăng 0,70% và tăng 30,10%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 2,87% và tăng 19,31%); Sản xuất đồ uống (tăng 16,85% và tăng 11,50%);… Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 1,82% so với tháng trước và tăng 8,13% so với tháng cùng kỳ. Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,83% so với tháng trước và tăng 0,30% so với tháng cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến tăng 4,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,85%; nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,68%; nhóm ngành sản xuất và phân phối điện,… tăng 10,21%; nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,75%. Chỉ số tiêu thụ nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2017 có mức tiêu thụ giảm 28,66% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở các ngành: sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 82,25%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 36,75%; sản xuất trang phục giảm 15,94%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 15,49%;…. Chỉ số tồn kho nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2017 tăng 25,99% so với tháng trước, trong đó sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 59,53%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 46,64%; sản xuất trang phục tăng 20,63%;…

3. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2017 ước đạt 262,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 19,7% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 199,5 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 45,1 tỷ đồng, tăng 3,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 8,7%;…

Trong tháng, một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công như: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng học của các trường học, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh; cải tạo một số công trình như: UBND các xã, huyện,… Một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong tháng như: Trạm Y tế xã Minh Tiến, công trình phụ trợ UBND xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng; Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ khu Đồng Thanh xã Đồng Lạc đi xã 4 Minh Hòa, xây dựng đập thủy lợi nội đồng xã Lương Sơn, kênh tưới xã Mỹ Lung huyện Yên Lập; Trạm Y tế xã Phương Xá, nhà điều hành Trường THCS xã Điêu Lương, kênh mương nội đồng xã Văn Khúc huyện Cẩm Khê; Cải tạo nâng cấp nhà làm việc Huyện ủy, đường giao thông nông thôn xã Tứ Mỹ huyện Tam Nông; Trạm Y tế xã Cự Đồng, sửa chữa đường giao thông Hương Cần - Tân Minh huyện Thanh Sơn;...

Tính chung 5 tháng, tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.118,6 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 827,4 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 223,5 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 67,7 tỷ đồng.

4. Thương mại, giá cả, vận tải

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng cơ bản được duy trì ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.915 tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng trước. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 1.657,1 tỷ đồng, chiếm 86,5% tổng mức, giảm 0,4%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 175,9 tỷ đồng, giảm 0,7% và dịch vụ khác ước đạt 82 tỷ đồng, giảm 0,1% so tháng trước. Tổng mức giảm nhẹ là do tháng trước trên địa bàn tỉnh diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng làm cho doanh thu bán lẻ, lưu trú và ăn uống đạt cao, sau đó hoạt động của nhóm này trở lại kinh doanh bình thường.

Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 9.734,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ. Trong đó ngành thương nghiệp ước đạt 8.496 tỷ đồng, chiếm 87,3% tổng mức, tăng 7,7%;...

b) Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 giảm 0,61% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 5 tháng) tăng 0,92%; So với tháng 5 năm trước (sau 12 tháng) tăng 1,57%. CPI tháng này giảm so với tháng trước chủ yếu chịu sự tác động giảm của 3 nhóm hàng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,44%2 ; Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD giảm 0,53%; Hàng hoá và dịch vụ khác giảm 0,40%; Giao thông giảm 0,23%3 ;… Các nhóm khác chỉ có nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,13%) tăng khá, còn lại đều tăng rất nhẹ hoặc không tăng (các nhóm hàng không tăng bao gồm: Đồ uống và thuốc lá; May mặc, mũ nón, giầy dép; Thuốc và dịch vụ y tế; Giáo dục;…).

Chỉ số giá vàng tăng nhẹ 0,03% so tháng trước, giá bán bình quân trong tháng là 3.462.000 đ/chỉ. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm ở mức 0,08% so với tháng trước, giá bán bình quân trong tháng là 22.760đ/USD.

Bình quân 5 tháng, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,34% so với cùng kỳ; Chỉ số giá vàng tăng 6,11%; Chỉ số Đô la Mỹ tăng 1,91%.

c) Vận tải hàng hoá và hành khách

Doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải trong tháng ước đạt 311,4 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 47 tỷ đồng, tăng 0,2%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 245,6 tỷ đồng, tăng 0,2%;... Sản lượng vận chuyển hàng hóa trong tháng ước đạt 3,6 triệu tấn, tăng 0,3% so tháng trước; sản lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 183,4 triệu tấn.km, tăng 0,9% so với tháng trước. Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 623,1 nghìn hành khách, tăng 0,3% so với tháng trước; sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 69.132,3 nghìn hành khách.km, tăng 0,2% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng và so với cùng kỳ năm trước, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 18,3 triệu tấn, tăng 8,8%; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 890,4 triệu tấn.km, tăng 6%. Sản lượng vận chuyển hành khách đường bộ ước đạt 3,1 triệu hành khách, tăng 3,7%; sản lượng luân chuyển hành khách đường bộ ước đạt 332 triệu hành khách.km, tăng 3,4%.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong tháng, ngành chức năng phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc như: kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 131 năm ngày Quốc tế lao động (1/5); 63 năm ngày giải phóng Điện Biên (7/5); 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5);… Chào mừng Ngày Quốc tế lao động 1/5 và tháng công nhân năm 2017, Nhà văn hóa lao động tỉnh đã tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các cơ quan, đơn vị với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, qua đó ôn lại truyền thống lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1/5, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thể thao thành tích cao tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt, ngành chức năng duy trì đào tạo tập trung 110 vận động viên của 8 môn thi đấu, tham gia thi đấu 3 giải thể thao toàn quốc đạt 11 huy chương các loại (3 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ).

b) Công tác y tế

Trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số dịch bệnh như: Cúm (4.457 ca mắc), tiêu chảy (853 ca mắc), sốt xuất huyết (5 ca mắc), bệnh do virus Adeno (416 ca mắc), thủy đậu (489 ca mắc),... Trước tình hình đó, Ngành Y tế đã tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin về dịch bệnh và cách phòng, tránh cho người dân; giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến của dịch, không để dịch bệnh lan rộng. Tính đến hết tháng 4, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 4.210 cơ sở, trong đó 85,7% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP (riêng tháng 4 kiểm tra 951 cơ sở, trong đó 83% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP).

c) Tình hình tai nạn giao thông

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/4 - 15/5/2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 4 vụ va chạm giao thông làm 2 người chết và 9 người bị thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông và 25 vụ va chạm giao thông làm 19 người chết và 50 người bị thương. Trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có người chết do tai nạn giao thông.

d) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

- Số vụ cháy, nổ: Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 16/5/2017, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại ước tính 38 triệu đồng (thị xã Phú Thọ 1 vụ, huyện Hạ Hòa 1 vụ). Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/5/2017, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy (tăng 3 vụ so cùng kỳ), làm 1 người chết (tương đương cùng kỳ), 4 người bị thương, thiệt hại ước tính 2.317,5 triệu đồng (giảm 179 triệu đồng so cùng kỳ). - Vi phạm môi trường: Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 16/5/2017, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 33 vụ vi phạm môi trường, xử phạt là 456 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/5/2017, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 147 vụ vi phạm môi trường (giảm 7 vụ so cùng kỳ), xử phạt là 5.973,5 triệu đồng (tăng 2.575,6 triệu đồng so cùng kỳ)./

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)