Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017

30/05/2017 02:21 SA

Xem cỡ chữ Email Print


1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản kết thúc gieo trồng các cây hàng năm vụ chiêm xuân năm 2017; tổng diện tích lúa đã cấy ước đạt 36.980,6 ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; ngô gieo trồng ước đạt 5.768,9 ha, tăng 0,4%; rau xanh các loại gieo trồng ước đạt 4.414,2 ha, tăng 0,4%; đậu tương gieo trồng ước đạt 22,8 ha, giảm 45,8%; lạc gieo trồng ước đạt 3.270 ha, giảm 1%; khoai lang gieo trồng ước đạt 649,6 ha, tăng 5,5%…

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng duy trì ổn định; không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 70,5 ngàn con, giảm 1,58% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước đạt 118,8 ngàn con, tăng 9,09%; tổng đàn lợn ước đạt 845,7 ngàn con, giảm 1,02%; tổng đàn gà ước đạt 9,9 triệu con, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn có xu hướng giảm do giá lợn giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến tâm lý người chăn nuôi không đầu tư mở rộng qui mô chăn nuôi.

Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục phát triển, tính từ đầu năm toàn tỉnh đã trồng được 4.936,5 ha rừng tập trung, tăng 30,1% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 202,9 ngàn m3 , tăng 18,6% (riêng tháng 4 ước đạt 74 ngàn m3 ); sản lượng củi khai thác ước đạt 325,9 ngàn ste, tăng 8,9% (riêng tháng 4 ước đạt 51,8 ngàn ste). Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 27 vụ phá rừng, diện tích rừng bị phá 2,2 ha; xảy ra 5 vụ cháy rừng làm thiệt hại 1,28 ha rừng. Sản xuất nuôi trồng thủy sản tiếp tục ổn định, các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đang tập trung nạo vét và vệ sinh ao, hồ, đầm để tiếp tục nuôi thả cá, nuôi gối vụ, thâm canh nhằm tăng năng suất, sản lượng thuỷ sản. Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 7,5 ngàn ha, sản lượng thuỷ sản tính từ đầu năm đến nay ước đạt 9,5 ngàn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ (riêng tháng 4/2017 ước đạt 1,9 ngàn tấn).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm 1,64% so với tháng trước nhưng tăng 6,39% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tình hình cụ thể ở các ngành như sau: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng, chỉ số giảm 12,28 % so với tháng trước và giảm 2,00% so với tháng cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chỉ số giảm 1,38% so với tháng trước nhưng tăng 6,73% so với tháng cùng kỳ năm trước. Những ngành có chỉ số giảm so với tháng trước bao gồm: Sản xuất xe có động cơ giảm 41,37%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 18,71%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 13,64%; Dệt giảm 6,13%; Sản xuất trang phục giảm 5,33%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 5,26%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) giảm 2,94%. Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt,... có chỉ số tăng 8,68% so với tháng trước và tăng 14,12% so với cùng kỳ. Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải chỉ số tăng 7,64% so với tháng trước và tăng 6,50% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn nhiều mức tăng 15,93% của năm 2016). Trong đó: nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,94%; nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,25%;... Chỉ số tiêu thụ nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 3 tháng đầu năm có mức tiêu thụ giảm 3,43% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành Dệt giảm 12,44%; ngành Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 7,38%; ngành Sản xuất thiết bị điện giảm 6,45%; ngành Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) giảm 0,88%;… Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 3 đầu năm giảm 4,15% so với cùng kỳ năm trước, tập trung ở hai nhóm ngành Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (giảm 67,32%) và Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (giảm 23,79%);…

3. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 4/2017 ước đạt 280,9 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 7,1% và tăng 33,3% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 221 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 46,6 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 13,2 tỷ đồng. Nguyên nhân vốn đầu tư tăng so với tháng trước và cùng kỳ là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND các cấp, các sở ban ngành và các chủ đầu tư phối hợp cùng với nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công. Một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công trong tháng như: sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trạm y tế, trường học, trụ sở UBND xã, đường giao thông nông thôn các xã trên địa bàn tỉnh. Trong tháng có một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: Trụ sở UBND xã và Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Minh, Sửa chữa nhà điều hành và các hạng mục UBND Thị xã Phú Thọ; Cải tạo nâng cấp kênh tưới 3 tiêu xã Minh Tiến huyện Đoan Hùng; Cải tạo nâng cấp Đập thủy lợi Mài Dao xã Xuân Thủy, đường nối tỉnh lộ 321B vào khu tưởng niệm Ngô Quang Bích xã Xuân An huyện Yên Lập; Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn; Nhà làm việc UBND xã Bảo Yên, Cải tạo sửa chữa Trụ sở UBND huyện Thanh Thủy; …

Tính chung 4 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước thực hiện 889,9 tỷ đồng bằng 39% kế hoạch năm, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 661,9 tỷ đồng;...

4. Thương mại, giá cả, vận tải

a) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Trong tháng diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2017 với nhiều hoạt động văn hoá - thể thao - thương mại - dịch vụ đã được tổ chức, đáp ứng các nhu cầu của nhân dân trong tỉnh và đồng bào cả nước về thăm quan, trẩy hội. Các hoạt động thương mại, dịch vụ nhằm phục vụ du khách về tham quan tại các khu di tích trên địa bàn được quản lý chặt chẽ. Không xảy ra tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc tình trạng chèo kéo khách du lịch. Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức tốt, Hội chợ Hùng Vương đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia với khoảng 350 gian hàng,… Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2017 ước đạt 1.961,9 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế cá thể ước đạt 930,1 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng mức, tăng 1,3%; kinh tế tư nhân ước đạt 816,9 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng mức và tăng 3%;... Phân theo ngành kinh tế, hoạt động thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 87,1%), ước đạt 1.709,5 tỷ đồng, tăng 1,8%;... Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 7.857,3 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 3.793,1 tỷ đồng, tăng 9,4%; Kinh tế tư nhân đạt 3.199,7 tỷ đồng và tăng 0,7%;...

b) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 giảm 0,98% so với tháng trước; đóng góp vào mức giảm chung, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm mạnh nhất 2,45% (trong đó, thực phẩm giảm 3,58%); tiếp sau đó là nhóm giao thông giảm 1,12%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,2%; nhóm nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,08%. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng so với tháng trước như: nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,47%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,04%; nhóm thuốc và dịch 4 vụ y tế tăng 0,01%. Các nhóm hàng: bưu chính viễn thông; giáo dục; văn hoá, giải trí và du lịch giữ ổn định so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 so với tháng 12/2016 (sau 04 tháng) tăng 1,55%, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 49,71%; tiếp theo đó là nhóm nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,47%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 so với cùng tháng năm trước (sau 12 tháng) tăng 2,77%, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 49,86%. Chỉ số giá Vàng tăng 1,50% so với tháng trước với giá bán bình quân trong tháng 3.461.000 đồng/chỉ. Giá đô la Mỹ giảm 0,24% so với tháng trước, giá bán bình quân trong tháng 22.735 đồng/USD.

c) Hoạt động vận tải Tổng doanh thu vận tải tháng 4/2017 ước đạt 311,5 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước. Trong đó doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 246,9 tỷ đồng, tăng 0,4%; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 1,5%;... Sản lượng vận tải hàng hoá ước đạt 3.643,6 nghìn tấn, tăng 0,6% so tháng trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 177.024,7 nghìn tấn.km, tăng 0,4%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 623,4 nghìn hành khách, tăng 1%; sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 67.151,3 nghìn hành khách.km, tăng 0,5%. Tính chung 4 tháng, sản lượng vận tải hàng hoá ước đạt 14.821,8 nghìn tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 702,2 triệu tấn.km, tăng 5,2%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.492,0 nghìn hành khách, bằng 261 triệu hành khách.km luân chuyển. So với cùng kỳ năm trước tăng 3,9% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 3,8% về km luân chuyển.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Thiếu đói trong nông dân Trong tháng, toàn tỉnh có 28 hộ thiếu đói, chiếm 0,015% hộ nông nghiệp với 84 nhân khẩu thiếu đói, chiếm 0,012% nhân khẩu nông nghiệp. Hộ thiếu đói tập trung chủ yếu tại xã Ngọc Đồng của huyện Yên Lập. Nguyên nhân chính do thiếu đất sản xuất lương thực, các hộ dân tộc ở các xã vùng cao, ven đồi, đường xá đi lại khó khăn, ruộng nương canh tác ít, không có nghề phụ, điều kiện phát triển kinh tế hạn chế,...

b) Hoạt động văn hóa, thể thao1 Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 diễn ra từ ngày 01 - 06/4/2017 (từ ngày 05 - 10/3 âm lịch) do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre. Các hoạt động trong dịp lễ hội năm nay đều có quy mô lớn hơn, nội dung phong phú, đa dạng và có nhiều nét mới. Trong dịp lễ hội, nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa đặc sắc được trải rộng từ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đến thành phố Việt Trì. Điểm nhấn nổi bật là các hoạt động: Lễ hội dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017 được tổ chức tại Quảng trường Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”; Hội thi bơi Chải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang; chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với các điểm du lịch di sản văn hóa; trưng bày tư liệu ảnh, hiện vật về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xưa và nay”; tổ chức “Triển lãm ảnh đẹp du lịch và ảnh nghệ thuật về quê hương, con người Phú Thọ” tại bờ hồ Công viên Văn Lang; Hội sách Đất Tổ năm 2017 diễn ra từ ngày 02/4/2017 đến 06/4/2017;... Hòa trong không khí Giỗ Tổ Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương năm 2017 (diễn ra từ ngày 05/4/2017 đến ngày 08/4/2017) đã đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và du khách thập phương.

c) Công tác y tế Tháng 4, thời tiết chuyển mùa nên một số bệnh truyền nhiễm như cúm, tiêu chảy, quai bị,... gia tăng mạnh. Theo báo cáo từ ngành chức năng đến hết tháng 3, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số dịch bệnh: Cúm (2.993 ca mắc), tiêu chảy (671 ca mắc), sốt xuất huyết (4 ca mắc), bệnh do virus Adeno (193 ca mắc), thủy đậu (352 ca mắc);... Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về y tế, phục vụ tốt dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017, ngành chức năng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát chất lượng các nhà hàng, dịch vụ trong và ngoài Khu di tích Đền Hùng; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Theo thống kê, trong tháng 3/2017, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 785 cơ sở thực phẩm, trong đó có 84% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP; Tính đến hết tháng 3, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 3.259 cơ sở, trong đó 86,5% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP.

d) Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội Tháng 4/2017 diễn ra Lễ hội Đền Hùng, lượng người và phương tiện đổ về khu vực Lễ hội tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự và tai nạn giao thông, các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường tuyên truyền, duy trì chuyên mục về trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật của người tham gia giao thông đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ người dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, tính từ đầu năm đến ngày 15/03/2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn và 17 vụ va chạm giao thông làm 14 người chết và 31 người bị thương. Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý 36.355 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 17 tỷ đồng (riêng từ ngày 16/02-15/3/2017 lập biên bản xử lý 13.341 trường hợp, xử phạt trên 5,8 tỷ đồng).

e) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: từ ngày 17/3/2017 đến ngày 16/4/2017, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 4 vụ cháy, thiệt hại ước tính 1.344 triệu đồng (huyện Thanh Ba 2 vụ, thành phố Việt Trì 1 vụ, huyện Lâm Thao 1 vụ). Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/4/2017, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy (tăng 3 vụ so với cùng kỳ); làm 1 người chết, 4 người bị thương; giá trị thiệt hại ước tính 2.279,5 triệu đồng (tăng 883 triệu đồng so với cùng kỳ). Vi phạm môi trường: từ ngày 17/3/2017 đến ngày 16/4/2017 lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 25 vụ vi phạm môi trường, xử phạt 986 triệu đồng. Từ đầu năm đến hết ngày 16/4/2017, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 114 vụ vi phạm môi trường, xử phạt 5.517,5 triệu đồng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)