Số liệu thống kê

Tháng 8

Vận tải hàng hoá và hành khách

06/10/2016 07:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 8/2016 ước đạt 296,7 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước. 


Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 41,6 tỷ đồng, tăng 0,7%; vận tải hàng hóa ước đạt 235 tỷ đồng, tăng 0,8%;... Sản lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng ước đạt 3.291 nghìn tấn, bằng 181.715 nghìn tấn.km luân chuyển. So với tháng trước, sản lượng vận chuyển tăng 0,3% và sản lượng luân chuyển tăng 1,9%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 573 nghìn hành khách, tăng 1%; sản lượng luân chuyển hành khách đạt 66.518 nghìn hành khách.km, so với tháng trước tăng 0,8%. Tính chung 8 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 26.178 nghìn tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.365.856 nghìn tấn.km, tăng 10,3%; Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 4.744 ngàn hành khách, tăng 11,3%, sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 523.394 ngàn hành khách.km, tăng 10,7%.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)