Số liệu thống kê

Tháng 8

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

06/10/2016 07:08 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 245,7 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. 


Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 205,2 tỷ đồng, giảm 3,0%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 26,3 tỷ đồng, giảm 2,4%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 14,2 tỷ đồng, tăng 0,7%;...

Một số công trình xây mới, sửa chữa trường học các cấp, đường giao thông liên xã, trụ sở làm việc UBND xã, trạm y tế xã, nhà văn hóa khu,... đã được khởi công và dự kiến khởi công trên địa bàn các huyện, thành, thị (huyện Đoan Hùng; huyện Thanh Ba; huyện Yên Lập; huyện Tam Nông; huyện Thanh Thuỷ;...). Trong tháng, một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: Trường tiểu học 2 tầng xã Hy Cương thành phố Việt Trì; nâng cấp cải tạo đường Hùng Vương; kè sạt lở bờ đê tả Thao đoạn xã Thanh Minh Thị xã Phú Thọ; Nhà lớp học, phòng chức năng trường tiểu học Vân Hùng xã Tây Cốc, đường GTNT khu các xã Minh Phú, Hữu Đô, Tây Cốc huyện Đoan Hùng; Trường mầm non xã Đồng Xuân huyện Thanh Ba .... Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.710,8 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.400,9 tỷ đồng, tăng 9,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 198,5 tỷ đồng, giảm 4,0%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 111,4 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)