Số liệu thống kê

Tháng 8

Sản xuất công nghiệp

06/10/2016 07:08 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2016 tăng 1,96% so với tháng trước và tăng 8,01% so với tháng 8 năm 2015


Cụ thể từng nhóm ngành như sau: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 9,37% so với tháng trước và bằng 49,38% tháng cùng kỳ. Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,56% so với tháng trước và tăng 11,64% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành sản xuất tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 5,96% và 13,42%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 5,61% và 5,65%); Sản xuất trang phục (tăng 3,52% và 15,92%); Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 2,09% và tăng 94,69%); Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 1,59% và 67,40%); Sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 1,25% và 13,81%);…

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 0,37% so với tháng trước và tăng 23,14% so với tháng cùng kỳ. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,69% so với tháng trước nhưng tăng 7,53% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 10,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 35,34%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,62%; nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 21,04% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,80%;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)