Số liệu thống kê

Tháng 8

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

06/10/2016 07:09 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa vụ mùa 2016, tổng diện tích gieo cấy ước đạt 31,3 ngàn ha, giảm 2,7% cùng vụ năm trước; do hiệu quả trồng lúa thấp hơn một số cây trồng khác nên một số diện tích đã được người dân chuyển sang trồng cây rau màu và nuôi trồng thủy sản, một số diện tích khác không cấy lại mà tiếp tục chăm sóc để thu hoạch lúa tái sinh;…


Dự kiến đến hết tháng 8, diện tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 3,9 ngàn ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang gieo trồng ước tính đạt 338,2 ha, giảm 2,9% so cùng kỳ năm trước; rau xanh gieo trồng ước tính đạt 3,7 ngàn ha, tăng 5,2%; đỗ đậu các loại gieo trồng ước tính đạt 384,4 ha, tăng 2,1%; lạc gieo trồng ước tính đạt 780,2 ha, giảm 1,5%;... Nhìn chung, các loại cây trồng vụ mùa năm nay sinh trưởng và phát triển tốt; trên địa bàn tỉnh chỉ xuất hiện rải rác một số loại sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây lúa như: sâu cuốn lá nhỏ, chuột, khô vằn,... Trước tình hình đó, ngành chức năng đã kịp thời chỉ đạo bà con nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ các ổ sâu bệnh. Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; số đầu con duy trì ổn định đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 71,5 ngàn con; tổng đàn bò ước đạt 107,4 ngàn con; tổng đàn lợn ước đạt 866,8 ngàn con; tổng đàn gia cầm ước đạt 11,3 triệu con, trong đó tổng đàn gà ước đạt 10,0 triệu con;...

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào chăm sóc diện tích rừng trồng mới. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đến hết tháng 8 ước đạt 8.868,1 ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 325,8 ngàn m3 tăng 11,6% (riêng tháng 8 ước đạt 33,4 ngàn m3 ); sản lượng củi khai thác ước đạt 917,5 ngàn ste (riêng tháng 8 ước đạt 66,4 ngàn ste). Hiện nay, các địa phương đang có những chính sách hỗ trợ cho chương trình sản xuất nuôi trồng thủy sản trọng điểm nhằm khuyến khích các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, từng bước chuyển diện tích đất trồng trọt kém hiệu quả sang diện tích chuyên nuôi trồng thuỷ sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổng diện tích mặt 2 nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản hiện nay ước đạt 9,9 ngàn ha, tăng 0,5 ngàn ha so với tháng trước. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tháng 8/2016 ước đạt 2 ngàn tấn, tính từ đầu năm, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 19 ngàn tấn.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)