Số liệu thống kê

Tháng 3

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

17/06/2016 00:59 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Kết quả sản xuất vụ đông 2015-2016


Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông đạt 15,5 ngàn ha giảm 1,7% so với vụ đông 2014-2015, trong đó: diện tích gieo trồng ngô đạt 8,7 ngàn ha, giảm 3,9%; khoai lang đạt 1,1 ngàn ha, giảm 14,8%; rau xanh các loại đạt  5,2 ngàn ha, tăng 3,7% (+184,9 ha);… Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm chủ yếu là do sản xuất cây vụ đông đem lại thu nhập không cao nên người nông dân ở một số địa phương đã bỏ hoang ruộng đất, không tập trung đầu tư cho sản xuất mà chuyển sang làm các ngành nghề có thu nhập cao hơn.

Sản xuất vụ đông 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên năng suất các loại cây trồng đạt khá. Trong đó: năng suất cây ngô vụ đông đạt 47,03 tạ/ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; năng suất cây khoai lang đạt 67,03 tạ/ha, tăng 2,8%; cây rau xanh các loại đạt 146,6 tạ/ha, tăng 0,5%; đỗ tương đạt 18,5 tạ/ha, tăng 0,2%;…

Sản lượng ngô vụ đông năm năm nay đạt 41,2 ngàn tấn, giảm 2,9% so với cùng vụ năm trước; sản lượng cây khoai lang đạt 7,4 ngàn tấn, giảm 12,4% (Sản lượng khoai lang giảm chủ yếu là do diện tích gieo trồng năm nay tiếp tục giảm mạnh); sản lượng rau các loại đạt 75,9 ngàn tấn, tăng 4,2%; sản lượng đỗ tương đạt 183,6 tấn; sản lượng lạc đạt 100,1 tấn; sản lượng đậu các loại đạt 74,8 tấn;…

Sản xuất vụ chiêm xuân 2016

Những tháng đầu năm 2016 thời tiết không thuận lợi, rét đậm, rét hại đã làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng và sinh trưởng của cây trồng vụ chiêm xuân; một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện rải rác sâu bệnh gây hại nhẹ cho cây lúa (ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, rầy các loại), nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, các địa phương nên sản xuất vụ chiêm xuân vẫn được đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ. Tổng diện tích gieo cấy lúa chiêm xuân toàn tỉnh ước đạt trên 36,9 ngàn ha, giảm 0,1% so với vụ chiêm xuân năm 2015; diện tích gieo trồng ngô vụ xuân ước đạt trên 5,5 ngàn ha, tăng 5,5%; diện tích gieo trồng rau xanh các loại ước đạt trên 4,03 ngàn ha, giảm 3,4%;...

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh quý I năm 2016 tiếp tục duy trì được quy mô số lượng tổng đàn hợp lý phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh; trong kỳ không xảy ra hiện tượng gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh. Tổng đàn trâu toàn tỉnh ước tính trên 70,4 ngàn con, giảm 1,9% so cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước tính trên  103,3 ngàn con, tăng 7,9%; tổng đàn lợn ước tính 765,3 ngàn con, tăng 1,1%; tổng đàn gà ước tính đạt trên 9,9 triệu con, tăng 1,8%;…

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong quí ước đạt 42,5 ngàn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 32,7 ngàn tấn tăng 2,7%; sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 5,3 ngàn tấn, tăng 5,9%;…

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từng bước đạt được những kết quả khả quan, hầu hết các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện về các nội dung chương trình, người dân đã chủ  động tham gia vào các nội dung xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có có 01 huyện trên tổng số 13 huyện, thành, thị đã đạt huyện nông thôn mới và 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 247 xã.

Lâm nghiệp

Thực hiện kế hoạch trồng rừng tập trung của tỉnh Phú Thọ năm 2016 và hưởng ứng thực hiện "Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016", các huyện, thành,thị đã tích cực triển khai tổ chức công tác trồng cây đầu xuân và trồng rừng tập trung theo kế hoạch. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung quý I/2016 trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.215,7 ha, bằng 58,4% cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác các loại ước đạt trên 79,2 ngàn m3, giảm 12,1%; sản lượng củi khai thác ước đạt 246,4 ngàn ste, tăng 14,7%.

Trong kỳ, xảy ra 1 vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Tân Sơn làm cháy 0,7 ha rừng và 9 vụ chặt phá rừng với tổng bị diện tích bị chặt phá 0,5 ha.

Thủy sản

Tình hình nuôi trồng thuỷ sản quý I/2016 trên địa bàn tỉnh ổn định, các  địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện các mô hình thuỷ sản giống mới cho giá trị kinh tế, chất lượng cao. Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt gần 7,4 ngàn ha, tăng 18,7% so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ  sản nuôi trồng ước đạt 7,2 ngàn tấn, tăng 4,9%;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)