Số liệu thống kê

Tháng 3

Vốn đầu tư thực hiện

17/06/2016 00:43 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2016 ước đạt 3.281,6 tỷ đồng, bằng 58,4% quý IV/2015 và tăng 15,3% so với quý cùng kỳ năm trước. 


Trong đó: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.093,2 tỷđồng, bằng 55,7% quý IV/2015 và tăng 10,4% so với quý cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện khu vực ngoài nhà nước ước đạt 1.993,5 tỷ đồng, bằng 63,5% quý IV/2015 và tăng 18,7% so với quý cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 194,9 tỷ đồng, bằng 37,5% quý IV/2015 và tăng 10,4% quý cùng kỳ năm trước.

Trong quý một số công trình đã được khởi công, hoàn thành và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh như: đường giao thông; trụ sở làm việc của UBND các xã, phường; nhà văn hoá khu dân cư; cầu đường; đập thuỷ lợi; trường học; trạm y tế;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)